Skip to main content

Over Bibliotheek Rotterdam

Bibliotheek Rotterdam ontving in 2019 ruim 2,6 miljoen fysieke bezoeken en is daarmee hét kenniscentrum en cultureel podium van Rotterdam. Bezoekers komen uit alle wijken van de stad en alle culturen en nationaliteiten uit de stad weten de bibliotheek te vinden. We zijn een neutrale, veilige en warme plaats, die voor de meeste Rotterdammers dichtbij genoeg is om er gemakkelijk gebruik van te kunnen maken. Een bibliotheek van Rotterdammers, maar vooral ook mét Rotterdammers!

Missie

Bibliotheek Rotterdam helpt Rotterdammers om bewust, kritisch en actief deel te nemen aan de samenleving. Dit doet de bibliotheek door toegang te geven tot betrouwbare kennis en informatie en door activiteiten te organiseren op het gebied van taal, cultuur en maatschappij. We bieden dit zowel fysiek als digitaal aan, op een laagdrempelige wijze en bij voorkeur in de nabije omgeving van Rotterdammers. De bibliotheek is voor iedereen een uitnodigende ontmoetingsplek, waar mensen graag vertoeven, plezier hebben en waar vaardigheden aangereikt worden die ze nodig hebben om mee te kunnen doen.

Jaarverslagen

2023

We staan stil bij mijlpalen, geleerde lessen en nieuwe wegen die zijn bewandeld en werpen een blik op de nabije toekomst. Lees er alles over in het jaarverslag 2023.

2022

Het was een jaar waarin de organisatie nieuwe bouwstenen legde voor de toekomst van deze bijzondere bibliotheek die door zoveel Rotterdammers gewaardeerd en gedragen wordt. Lees er alles over in het jaarverslag 2022.

2021

Het jaar 2021 werd, net als het jaar daarvoor, grotendeels gekenmerkt door de coronapandemie en haar gevolgen. In 2021 zette de bibliotheek in op extra flexibiliteit en creativiteit. Zo vond ze haar weg wanneer het aankwam op het organiseren van online activiteiten om Rotterdammers toch te kunnen bereiken. Het ‘nieuwe normaal’ vond ook een weg binnen de bibliotheek. Zo werden er draaiboeken voor het openen en sluiten van de vestigingen ontwikkeld. Daarnaast werd er ook een nieuwe organisatiestructuur uitgerold. Er wordt teruggeblikt op een jaar waarin ‘veerkracht’ een absoluut kernwoord vormt. Je leest alles over in ons jaarverslag 2021.

2020

2020 was een onvergetelijk jaar in velerlei opzichten. Het was het jaar dat gedomineerd werd door de wereldwijde coronapandemie, die ook de bibliotheek dwong haar dienstverlening in razendsnel tempo te veranderen. Een jaar waarin de bibliotheek aanzienlijk minder Rotterdammers kon bereiken, waarin veel gevraagd werd van de veerkracht van medewerkers en waar onderwijl de grote projecten en de organisatieontwikkeling voortgingen. In dit verslag wordt teruggeblikt op een jaar dat zich kenmerkt door tegenslag en onzekerheid, maar zeker ook door opgestroopte mouwen en creativiteit. Kortom: een onvergetelijk jaar. Je leest meer over de bibliotheek in 2020 in ons jaarverslag.

2019

In 2019 heeft Bibliotheek Rotterdam verder gebouwd aan haar profiel als laagdrempelige, openbare, welkome en neutrale public space. Er zijn vestigingen geopend in Afrikaanderwijk, Kralingen-Crooswijk en er vestiging Nesselande is verhuisd. De hal en eerste verdieping van de Centrale Bibliotheek zijn verbouwd. Dit alles heeft geleid tot meer dan 2,6 miljoen bezoekers. Je leest meer over de bibliotheek in 2019 in het jaarverslag.

2018

2018 was het jaar waarin we nieuwe servicepunten openden in Hillegersberg-Noord en Kralingen-West en waarin de Centrale voor één nacht werd omgetoverd tot Campingbieb. Ook intoduceerden we 'Hip Hop in je Bieb' en de Boekstartcoach. Je leest erover in het Jaarverslag 2018

2017

2017 was het jaar dat 3.700 Rotterdammers door de Centrale renden tijdens de Urban Trail, de 100ste schoolklas de Erasmus Experience bezocht en de opening van de bibliotheek op Rotterdam Centraal het achtuurjournaal haalde. Lees het volledige Jaarverslag 2017.

2016

In 2016 bezocht de koning de feestelijke opening van de Erasmus Experience, maakten 28,953 leerlingen gebruik van De Bibliotheek op school, organiseerden we een aantal succesvolle nieuwe evenementen voor jongeren en bezocht een op de drie Rotterdammers een vestiging van de bibliotheek. En dat was niet alles, voor meer informatie lees je het volledige Jaarverslag 2016.

ANBI-status

Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk en hebben een officiële ANBI-status. Dat betekent dat alle schenkingen aan ons zijn vrijgesteld van belasting.

Geschiedenis

In 1604 wordt door Rotterdam de eerste 'publycke bibliotheke' ofwel 'Bibliotheca Laurentiana' in de Laurenskerk ingericht. Toch duurt het nog tot 1869 tot archivaris J.H. Scheffer de grondslag legt voor de huidige bibliotheek. Eind negentiende eeuw zit de bibliotheek in het pand van Museum Boymans. Hier kunnen bezoekers twee keer per week boeken inzien. Al snel wordt deze locatie te klein en vestigt de bibliotheek zich in 1907 aan het Van Hogendorpsplein. Als in 1923 ook dit pand te klein is, wordt een pand betrokken aan de Nieuwe Markt.

In 1940 raakt het gebouw tijdens het bombardement op Rotterdam beschadigd. De meeste gebouwen in de omgeving brandden volledig af. Hierdoor komt ruimte vrij voor de bouw van een oostelijke vleugel. Het pand met in gouden letters 'Gemeente bibliotheek' staat er anno 2014 nog steeds. In 1983 betrekt Bibliotheek Rotterdam haar huidige pand aan de Hoogstraat. Na 409 jaar gemeentebibliotheek te zijn geweest, verzelfstandigt de bibliotheek op 1 januari 2013. Stichting de Bibliotheek Rotterdam is een feit. Vandaag de dag is de bibliotheek met 2,6 miljoen bezoekers, 830.000 materialen, 2,9 miljoen uitleningen, honderden culturele activiteiten en 100.000 leden, de drukstbezochte culturele instelling van Rotterdam.