Directie en Raad van Toezicht

Stichting Bibliotheek Rotterdam is een algemeen nut beogende instelling en heeft daarom een ANBI-status. Om deze status te krijgen moeten we aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang, handelen we zonder winstoogmerk en voldoet de organisatie aan de integriteitseisen. 

Directie

Stichting de Bibliotheek Rotterdam wordt geleid door directeur-bestuurder Theo Kemperman.

Raad van Toezicht

De governance van de stichting is in handen van de Raad van Toezicht, bestaande uit: 

 • Hans Kamps (voorzitter)

  Datum van aantreden: 15-10-2019
  Afloop 1e periode: 14-10-2023
  Afloop 2e periode: 14-10-2027

 • Bas Savenije

  Datum van aantreden: 19-05-2015
  Afloop 1e periode: 11-06-2019
  Afloop 2e periode: 11-06-2023

 • Robert Fens

  Datum van aantreden: 19-05-2015
  Afloop 1e periode: 11-06-2019
  Afloop 2e periode: 11-06-2023

 • Annemijn Crince le Roy

  Datum van aantreden: 25-04-2018
  Afloop 1e periode: 25-08-2022
  Afloop 2e periode: 25-08-2026

 • Karina Raaijmakers

  Datum van aantreden: 01-01-2021
  Afloop 1e periode: 31-12-2024
  Afloop 2e periode: 31-12-2028

 • Lisette Tanis

  Datum van aantreden: 01-01-2021
  Afloop 1e periode: 31-12-2024
  Afloop 2e periode: 31-12-2028

 • Nadia Barquioua

  Datum van aantreden: 15-03-2022
  Afloop 1e periode: 14-03-2026
  Afloop 2e periode: 14-03-2030

Nevenfuncties

Bekijk hier een overzicht van de nevenfunctie van de Raad van Toezicht en het bestuur van Biblitoheek Rotterdam.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de directie en Raad van Toezicht wordt gepubliceerd in het jaarverslag. De medewerkers worden beloond volgens de CAO van Openbare Bibliotheken.

Bedrijfsgegevens

 • Bezoekadres: Hoogstraat 110

 • Postadres: de Bibliotheek Rotterdam, Postbus 22140, 3003 DC Rotterdam

 • Fiscaal nummer: NL851922260B01

 • IBAN-rekeningnummer: NL19 ABNA 0644 5126 44

 • BIC-code: ABNANL2A

 • KVK-nummer: 55956149

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.