Skip to main content

Privacy Statement

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Bibliotheek Rotterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam; 
 • Geslacht; 
 • Geboortedatum; 
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Bankgegevens; 
 • Betaalinformatie; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief met ons deelt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch;
 • Leengegevens en voorkeuren;
 • Locatiegegevens; 
 • Gegevens over wat u op onze website doet; 
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk); 
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app; 
 • Internetbrowser en apparaattype.

Deze gegevens hebben wij nodig om onze diensten aan jou te kunnen aanbieden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Met inachtneming van de beschikbare technologie doet Stichting Bibliotheek Rotterdam redelijke inspanningen om te controleren of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid voor het kind draagt, toestemming heeft gegeven of machtiging tot toestemming heeft verleend. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben 

Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap;
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Om je extra diensten en voordelen aan te bieden;
 • Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Stichting Bibliotheek Rotterdam;
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
 • De verbetering van onze diensten;
 • De bescherming van onze financiële belangen;
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen;
 • Voor het verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening;
 • Marketingdoeleinden;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang we gegevens bewaren

Stichting Bibliotheek Rotterdam zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met je goed te kunnen uitvoeren, in beginsel tot maximaal twee jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn (bijvoorbeeld voor onze administratie) dan nemen we voor de gegevens deze wettelijke bewaartermijn in acht.

Delen met anderen

Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting:

 1. Bij interbibliothecair leenverkeer
  Je kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht je een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (waaronder naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen je erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. Je kan desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

 2. Bij aanmelding bij de online bibliotheek
  Via de website www.bibliotheek.nl kan je gebruik maken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je  op de website een account aan te maken. Op het moment dat je een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geef je toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens door onze bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account en levert lenersnummers aan onze bibliotheek. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacyverkllaring. Deze kun je lezen in de Privacyverklaring KB.

 3. Samenwerking tussen de bibliotheek en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)
  De bibliotheek levert persoonsgegevens van leden aan het CBS. Doel van deze samenwerking is het verrijken van onze ledengegevens met CBS data. Hierdoor kunnen wij onze dienstverlening naar onze leden verbeteren en gerichter inzetten om nieuwe leden uit specifieke doelgroepen aan te trekken.

  Wij zijn met het CBS overeengekomen dat het CBS uw persoonsgegevens kan gebruiken in het kader van het landelijk onderzoek onder bibliotheekleden.

  Persoonsgegevens die wij delen met het CBS
  geboortedatum/geslacht/laatste inschrijfdatum/ISIL-code van de basisbibliotheek waarvan men lid is/6-positie postcode/huisnummer en huisnummertoevoeging (indien van toepassing)/de werkelijke peildatum waarop de gegevenslevering betrekking heeft.

  Hoe gaat het CBS met uw persoonsgegevens om
  Het CBS gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om zodat ze goed beschermd zijn. Meer informatie hierover kunt u lezen in de Privacyverklaring CBS.

  Recht van bezwaar
  U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het beschikbaar stellen van uw gegevens aan het CBS door contact op te nemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je via de website van Stichting Bibliotheek Rotterdam terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor je van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy statement van deze derde partij te raadplegen.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Bibliotheek Rotterdam gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Statistische analyse door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.
Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gebruik van jouw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op jouw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als je niet wilt dat jouw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kan je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden per direct staken. Als je nog geen lid bent van onze bibliotheek, dan zullen wij eerst jouw toestemming vragen voordat wij jou berichten voor marketingdoeleinden sturen.

Foto- en filmmateriaal

Bibliotheek Rotterdam maakt regelmatig foto’s en films in de bibliotheek of bij eigen georganiseerde activiteiten. Indien jij bezwaar hebt tegen het gebruik door ons van foto-/filmmateriaal waarop jij voorkomt, dan kun je dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.

Cameratoezicht

In diverse vestigingen van Bibliotheek Rotterdam zijn camera’s aanwezig. Dit is van belang voor jouw veiligheid, maar ook voor die van onze medewerkers en producten. De camerabeelden worden na 14 dagen verwijderd, tenzij er goede redenen zijn om ze langer te bewaren, bijvoorbeeld bij politieonderzoek. Wil je inzage in beelden waarop jij te zien bent, dan kun je hiervoor contact met ons opnemen.

Beveiliging

Stichting Bibliotheek Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Bibliotheek Rotterdam. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Bibliotheek Rotterdam, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris privacy op telefoonnummer 010-2816291 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te laten corrigeren, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Indien wij persoonsgegevens van jou verwerken op basis van jouw toestemming, heb je het recht de toestemming ten allen tijde in te trekken. Je kan een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Stichting Bibliotheek Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht je er met ons niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Contactgegevens

Stichting Bibliotheek Rotterdam
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam
Tel: 010-2816291
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.