Skip to main content

Begrijpend lezen combineren met digitale geletterdheid

Om digitaal vaardig te zijn, moet een kind taalvaardig zijn.
Hoe fijn is het wanneer je deze twee kunt combineren in de klas? Hier vind je een infographic met een aantal manieren om begrijpend lezen met twee domeinen van digitale geletterdheid (informatievaardigheden en mediawijsheid) te integreren. De infographic is gemaakt aan de hand van het onderzoek van Katja Bleijenberg.

primaironderwijs, dBos