Skip to main content

Atlas van Stolk toegevoegd aan Netherlands Memory of the World Register 

De beeldcollectie Atlas van Stolk is per 1 november 2022 toegevoegd aan de nieuwe erfgoedlijst ‘Netherlands Memory of the World Register’ van UNESCO. Deze erfgoedlijst is in het leven geroepen om het dertigjarige bestaan van het Unesco-programma te vieren en bevat uitzonderlijk documentair erfgoed met een sterke Nederlandse uitstraling.

Netherlands Memory of the World Register

Unesco kent sinds begin jaren ’90 het mondiale Memory of the World Register. Daarop staan zestien documentaire erfgoeditems met een (gedeeltelijk) Nederlandse achtergrond ingeschreven. Naast deze mondiale lijst zijn ook regionale en nationale registers mogelijk.

Om het dertigjarig bestaan van het Unesco-programma te vieren is het Nederlandse Memory of the World Register in het leven geroepen, dat uitzonderlijk documentair erfgoed zal gaan bevatten met een sterke Nederlandse uitstraling. Voorzitter Martin Berendse van het Nederlandse Memory of the World Comité: 'Met dit register plaatsen we een aantal zeer gevarieerde collecties en stukken in de spotlight. Dat helpt ons beseffen hoe bijzonder en divers ons Nederlandse documentaire erfgoed is.'

Begin vorig jaar deed het Comité een oproep om documentair erfgoed te nomineren voor de nieuwe lijst. Vanaf de zomer zijn de ingediende nominaties beoordeeld op hun inhoud en waarde. Dit heeft ertoe geleid dat de volgende nominaties zijn toegevoegd aan het Nederlandse Memory of the World Register:

  • Richthofenkolleksje (Tresoar)
  • Delta Archieven (Zeeuws Archief)
  • Brieven- en dagboekencollectie WOII (NIOD)
  • Soldaat van Oranje (Rob Houwer)
  • Cartotheek Joodse Raad (Joods Cultureel Kwartier)
  • Bibliotheca Philosophica Hermetica (Embassy of the Free Mind)
  • Webcollectie XS4ALL-homepages (Koninklijke Bibliotheek)
  • Atlas van Stolk (Bibliotheek Rotterdam)

Over Atlas van Stolk

Met bijna 250.000 afbeeldingen over de Nederlandse geschiedenis behoort de collectie van de Atlas Van Stolk tot de belangrijkste nationale beeldcollecties. Het woord Atlas verwijst niet naar een boek met landkaarten, maar is een negentiende-eeuwse term voor collectie. Grondlegger ervan is Abraham van Stolk. Hij was een Rotterdamse houthandelaar met een passie voor vaderlandse geschiedenis. Hij verzamelde prenten, tekeningen, foto's en affiches. Na zijn dood ging de verzameling over op zijn zoon. Die breidde de collectie uit net als latere erfgenamen die eveneens gepassioneerde verzamelaars waren. Op een gegeven moment werd de collectie te groot om aan huis te houden en gaf de familie de verzameling in bruikleen aan de Gemeente Rotterdam. Sindsdien is de Atlas Van Stolk een openbare collectie. Op dit moment is de Atlas van Stolk gevestigd in Bibliotheek Rotterdam.