Nieuwe koers de Bibliotheek op school

Ruim tien jaar biedt Bibliotheek Rotterdam advies en ondersteuning op het gebied van leesonderwijs en (digitale) geletterdheid via de Bibliotheek op school. Inmiddels werken we samen met ruim 140 Rotterdamse basisscholen en heeft de methode bewezen bij te dragen aan de leesmotivatie van leerlingen en de expertise van leerkrachten omtrent leesbevordering.

Naar aanleiding van een klantonderzoek en de jaarlijkse evaluaties met scholen kwam naar voren dat er bij veel scholen de wens is om de samenwerking te intensiveren. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van onze leesconsulenten en het doorontwikkelen van het concept de Bibliotheek op school. Met een intensievere samenwerking kunnen de school en de bibliotheek nog beter werken aan de leescultuur op scholen.

Verschuiven focus

Naar aanleiding van een klantonderzoek en de jaarlijkse evaluaties met scholen kwam naar voren dat er bij veel scholen de wens is om de samenwerking te intensiveren. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in de deskundigheidsbevordering van onze leesconsulenten en het doorontwikkelen van het concept de Bibliotheek op school. Met een intensievere samenwerking kunnen de school en de bibliotheek nog beter werken aan de leescultuur op scholen.

Bibliotheek Rotterdam zet daarom een nieuwe koers in, namelijk het verschuiven van onze focus van een paar momenten in de klas naar het coachen van de professional. Scholen worden zich in toenemende mate bewust van het belang van leesbevordering en dit vraagt om een actieve rol van de leerkracht. De impact van een leesbevorderende leerkracht is vele malen groter dan de incidentele inzet van een leesconsulent in de klas. De voorheen uitvoerende leesconsulent zal zich gaan focussen op het trainen, inspireren en adviseren van leerkrachten op het vlak van werkvormen en collectiekennis. Boeken zijn en blijven hier een belangrijk onderdeel van.

Meer maatwerk

De samenwerking zal altijd maatwerk zijn, waarbij we goed kijken en luisteren naar de behoeften en mogelijkheden van de school. Het komende schooljaar blijft de samenwerking tussen de school en Bibliotheek Rotterdam in grote lijnen hetzelfde. Tijdens de Kinderboekenweek krijg je wel een voorproefje van de nieuwe opzet met een inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten, waarbij zij alle tools krijgen om de week zelf vorm te geven in de klas. Dit in plaats van een bezoek van een leesconsulent in de voorgaande jaren tijdens de Kinderboekenweek zelf. Meer informatie over de inspiratiebijeekomst volgt binnenkort.

Voor de langere termijn zijn wij nog bezig met het doorontwikkelen van het gehele programma van de Bibliotheek op school. Wij staan uiteraard open voor ideeën en ontvangen je input en vragen graag via een mail naar de accountmanagers.

Wij kijken uit naar een nieuwe fase in onze samenwerking die nog meer bijdraagt aan het leesplezier van kinderen.

 

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.