Wil je een mooie bestemming voor een of meerdere boeken, of andere materialen als dvd's en cd's? Schenk dan aan Bibliotheek Rotterdam!

Wij zijn hartstikke blij met boeken en andere materialen die je graag een tweede leven gunt. Lever ze daarom in bij de klantenservice van Bibliotheek Rotterdam. Na je schenking beslist onze afdeling lnformatie & Collectie wat er met het materiaal gebeurt. Allereerst kijken we of de desbetreffende titel past in onze collectie. Als dat het geval is, wordt de titel opgenomen in onze catalogus. Deze beslissing wordt genomen op basis van de selectiecriteria die we voor onze collectie hanteren.

Wanneer een titel niet wordt opgenomen in de collectie, zoekt Bibliotheek Rotterdam naar een alternatieve bestemming. Dit kan een andere bliotheek zijn, of een instelling als een museum, een universiteit of een wetenschappelijk instituut. Een andere optie is dat het materiaal tijdens een boekenmarkt wordt verkocht. De opbrengst daarvan wordt ingezet voor het ontwikkelen van producten en diensten van de bibliotheek.

We zijn blij dat je aan Bibliotheek Rotterdam denkt.