Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Stichting Bibliotheek Rotterdam is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
Stichting Bibliotheek Rotterdam verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doeleneinden:

 • Voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap;
 • Om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 • Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden;
 • Om onze diensten te optimaliseren;
 • Om je extra diensten en voordelen aan te bieden;
 • Om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Stichting Bibliotheek Rotterdam;
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Hoe lang we gegevens bewaren
Stichting Bibliotheek Rotterdam zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met je goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Delen met anderen
Stichting Bibliotheek Rotterdam verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jouw of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Bij interbibliothecair leenverkeer

Je kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere bibliotheken. Mocht je een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende bibliotheek (waaronder naam, pasnummer, etc.). Wij wijzen je erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens ligt bij deze externe bibliotheek. Je kan desgewenst bij de betreffende bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Via de website www.bibliotheek.nl kan je gebruik maken van verschillende aanvullende diensten (zie de website voor het actuele aanbod). Deze website wordt geëxploiteerd door Koninklijke Bibliotheek. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je  op de website een account aan te maken. Op het moment dat je een account op www.bibliotheek.nl aanmaakt, geef je toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens door onze bibliotheek aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerken deze gegevens overeenkomstig hun eigen privacy policy.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien je via de website van Stichting Bibliotheek Rotterdam terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor je van toepassing. Je wordt aangeraden de privacy statement van deze derde partij te raadplegen.

In kaart brengen websitebezoek
Stichting Bibliotheek Rotterdam gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”), om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Google Analytics zodanig ingesteld dat wordt voldaan aan de eisen die AVG aan deze verwerking stelt.

Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Google Analytics wordt gemeten, dan kan je de Opt-out Browser Add-on installeren die te vinden is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Gebruik van jouw gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op jouw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Als je niet wilt dat jouw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kan je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken. 

Beveiliging
Stichting Bibliotheek Rotterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Bibliotheek Rotterdam. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Bibliotheek Rotterdam, zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris privacy op telefoonnummer 010-2816291 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, aan te passen of te (laten) verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Stichting Bibliotheek Rotterdam zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen
Deze Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze bibliotheek.

Bibliotheek Rotterdam kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacy statement en om je de kans te bieden jouw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Stichting Bibliotheek Rotterdam
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Hoogstraat 110
3011 PV Rotterdam
Tel: 010-2816291
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.