Rotterdam

In Rotterdam is de taalachterstand onder jeugd en jongeren een groot probleem. Met de Bieb op School en de Bieb op Voorschoolse Instellingen pakken we dit aan.

Met deze diensten bevorderen we de leesvaardigheid en het leesplezier en zorgen we zo voor het terugdringen van deze taalachterstand. We bieden collecties aan op scholen in combinatie met leesconsulenten. Momenteel doen hier 128 Rotterdamse basisscholen aan mee. Met uw hulp kunnen we dit aantal verder uitbreiden en ook zorgen voor de deelname van voorschoolse intstellingen. Immers: taalachterstand voorkomen is beter dan genezen.

Projecten 2016/2017:
De Bieb op School
De Bieb op Voorschoolse Instellingen

Doneer nu