13 april 2021: Nationale Buitenle(e)sdag!

Frisse buitenlucht, beweging en een natuurlijke omgeving zijn goed voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen. Daarom roepen Jantje Beton en IVN Natuureducatie alle leerkrachten op om naar buiten te gaan tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april 2021. Op de website van de Nationale Buitenlesdag vind je lesinspiratie voor zowel de basisschool als het voortgezet onderwijs.

Buitenles én buiten lezen is gezond! Doe jij ook mee?

Drie grote voordelen

Ervaring leert dat onderwijs buiten de klas veel oplevert. De betrokkenheid is groot en de opbrengsten zijn verrassend. Leerlingen zijn in de midden-  en bovenbouw voornamelijk gewend dat zij zittend aan een tafel leren, terwijl het lichaam hier niet naar vraagt; leerlingen hebben grote behoefte aan sensorische indrukken. Buitenspel is bij uitstek een voorbeeld van een verrijkte omgeving. Leren in een realistische context en rijke leeromgeving is zinvol en motiverend. De leerlingen zijn dan spelenderwijs aan het ontdekken en aan het leren door te doen. De leerlingen leren dan, soms onbewust, veel.

De echte wereld is best ingewikkeld en anders dan de wereld van het internet of een boek. Geschiedenis is er niet of nauwelijks meer zichtbaar en hoe kom je in vredesnaam aan insecten als deze zich massaal verstoppen? Het naar buiten gaan op zich is niet een doel, maar het wordt anders als je het inzet als middel om je doel(en) te halen. Uit ervaring blijkt dat er drie grote voordelen zijn voor les geven in die ‘echte wereld’:

 • In het klaslokaal praat je over de wereld, buiten gids je leerlingen door de wereld. Leren hoe het leven buiten de klas werkt, ‘levend leren’;

 • De echte wereld roept vragen op. Vragen en onderzoek ontstaan door verwondering;

 • Zonder de muren van het klaslokaal is de leercontext dynamisch en onvoorspelbaar. Het is nodig om leerlingen te leren hiermee om te gaan. Omgaan met onverwachte situaties en creativiteit gebruiken is belangrijk.

Meer informatie over het belang van buitenles vind je hier.

Buitenle(e)sdag!

Op de Nationale Buitenlesdag mag lezen natuurlijk niet ontbreken! Gewoon omdat het heel leuk is om te lezen! Maar ook omdat wie vaak leest, steeds vaardiger wordt in lezen en als gevolg daarvan nog vaker gaat lezen. Daarom zet Bibliotheek Rotterdam zich in voor de Nationale Buitenle(e)sdag! Hieronder vind je een aantal activiteiten om in te zetten op deze dag.

 • Laat de leerlingen buiten vrij lezen;

 • Laat de leerlingen buiten samen lezen;

 • Lees buiten zelf een verhaal voor;

 • Laat de leerlingen bewegen aan de hand van een sport- en spelletjes boek;

 • Laat de leerlingen buiten levend leren, door ze te laten lezen over wat ze om hen heen zien.

 • Kies één van de 25 korte werkvormen voor de boekenkring voor de onderbouw of de bovenbouw en voer deze buiten uit;

 • Kies een leesbingo waarin geen boekentips, maar verschillende leeshoudingen staan. Er zijn vele varianten te vinden op internet of maak er zelf een;

 • Maak een wandeling met de leerlingen na het lezen en laat ze met elkaar over boeken praten;

 • Buitenbiebs op avontuur met boeken is een kant-en-klaar programma dat kinderen naar buiten en op avontuur stuurt met opdrachten bij leuke boeken. Bekijk de lesbrief, de voorbeeldversie en de lege versie voor eigen gebruik;

Wil je nog meer inspiratie op doen? Kijk dan eens in de volgende boeken:

Boekentips:

Naast de boeken die de leerlingen zelf hebben, kun je ook met andere boek(soort)en aan de slag. In iedere boeksoort (kijk- en zoekboeken, prentenboeken, voorleesboeken, eerste leesboekjes, jeugdromans, informatieve boeken, strips en rijmpjes, versjes en gedichten) vind je diverse boeken binnen de thema’s buiten spelen, lente, voorjaar, groeien en bloeien, het weer etc.

Kies bijvoorbeeld voor een van de onderstaande boeken:

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.