Bibliotheek Rotterdam en Albeda tekenen samenwerkingsovereenkomst

Op donderdag 4 november tekende directeur-bestuurder Theo Kemperman een samenwerkingsovereenkomst met Jurgen Gijzen, de adjunct-directeur van Albeda College Sociaal & Pedagoisch Werk. Eén van de doelen is een duurzame samenwerking voor stageplekken binnen de bibliotheek. Een groep enthousiaste studenten van de opleidingen sociaal- en pedagogisch werk is inmiddels al aan de slag op locaties van de bibliotheek in Rotterdam-Zuid en de Centrale Bibliotheek.

Duurzame samenwerking

Bibliotheek Rotterdm en Albeda College Sociaal & Pedagogisch Werk werkten al samen. Ruim 8 jaar geleden begon dit kleinschalig door de studenten van de opleidingen pedagogisch werk voor te laten lezen tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen en hen in te zetten bij Opzoomer-acties in en rond de bibliotheek. Vervolgens werden studenten van de opleiding Sociaal werker ingezet om bibliotheekbezoek onder jongeren uit de buurt te stimuleren. Gaandeweg resulteerden al deze initiatieven in een leerwerkplaats voor zowel studenten van de opleidingen Pedagogisch medewerker kinderopvang, Gespecialiseerd pedagogisch medewerker, Onderwijsassistent als Sociaal werker. 

Albeda en Bibliotheek Rotterdam gaan nu samenwerken om de doelstellingen van de missielijnen Persoonlijke ontwikkeling jongeren 13-27 jaar en Voorschools Taalplezier kinderen 0-6 jaar te behalen. Zie voor meer informatie over onze deelmissielijnen en hun doelstellingen ons Meerjarenbeleidsplan.

Voorschools taalplezier

Bibliotheek Rotterdam wil kinderen al voor de leerplichtige leeftijd plezier in taal en boeken bijbrengen. Dat doen zij bijvoorbeeld via professionals die werken met kinderen. Om het voorlezen bij kinderopvang en bso te bevorderen, biedt de bibliotheek naast een stageplaats voor onze studenten, daarom ook lessen en workshops jeugdliteratuur aan. Dit sluit heel goed aan bij het keuzedeel Specialist leesbevordering (voorschoolse educatie), waarmee studenten van de opleidingen pedagogisch werk zich tijdens de opleiding kunnen specialiseren.

Persoonlijke ontwikkeling jongeren

De bibliotheek is er voor, door en met jongeren. Door een ‘huiskamer gevoel' (‘third place’, naast thuis en school) te creëren, is de bibliotheek een ontmoetings- en studeerplek geworden, waar jongeren naast het lezen ook allerlei andere ‘skills kunnen ontwikkelen, die nodig zijn om mee te draaien in de maatschappij. De bieb is daarmee een ideale leerwerkplaats voor de studenten van de opleiding Sociaal werker. Als ‘Floorwalker’ kunnen zij op een laagdrempelige manier contact maken met de doelgroep jongeren en hen waar nodig ondersteunen.

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.