Ondertekening samenwerkingsverklaring Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam 55+

Donderdag 19 december ondertekenden Gemeente Rotterdam, Bibliotheek Rotterdam en diverse partners de samenwerkingsverklaring ‘Netwerk Digitale Inclusie Rotterdam 55+’. Dit samenwerkingsverband moet ertoe leiden dat de digitale inclusie van Rotterdammers ouder dan 55 bevorderd wordt.

Sven de Langen, wethouder Volksgezondheid, zorg, ouderen en sport van Gemeente Rotterdam en Theo Kemperman, directeur van Bibliotheek Rotterdam waren aanwezig bij de ondertekening van de samenwerkingsverklaring. De volgende partijen ondertekenden de verklaring ook: WMO Radar, Humanitas, Trevvel, FNV Senioren, Donna Daria, Hoedje van Papier (per 1 januari Mano), UVV, OSO, Rabobank, Bureau Zorginnovatie en Pluspunt.

Digitale wereld

De digitale wereld ontwikkelt zich razendsnel, verschijnt in steeds meer levensdomeinen en zal naar verwachting steeds verder toenemen. Digitaal aanvragen bij instanties, veilig bankieren en het vormen van nieuwe sociale netwerken zijn enkele zichtbare voorbeelden in het leven van alledag. Die nieuwe eisen en mogelijkheden doen een groot beroep op digitale competenties en vaardigheden van de Rotterdammer. Een substantieel deel van de Rotterdammers, en met name oudere Rotterdammers, is onvoldoende toegerust om zelf mee te kunnen doen in deze digitale wereld. Toenemende afhankelijkheid is het gevolg en een flink aantal ouderen dreigt zelfs buitengesloten te worden. Om dit te voorkomen is de gecombineerde en duurzame kracht van veel partijen en organisaties op dit terrein wenselijk en noodzakelijk. De gemeente Rotterdam heeft de bibliotheek Rotterdam gevraagd om in het kader van het uitvoeringsprogramma Rotterdam Ouder en Wijzer het initiatief te nemen om het Netwerk Digitale Inclusie 55+ te realiseren.

De ambitie

De gezamenlijke ambitie is dat Rotterdam in 2022 over een stedelijk en gebiedsgericht fijnmazig samenwerkingsverband beschikt om digitale vaardigheden van ouderen boven de 55 te versterken en hen te ondersteunen indien noodzakelijk. Deze coalitie realiseert met dit netwerk de daadwerkelijke ondersteuning en toerusting voor een significant aantal oudere Rotterdammers, zodat zij digitaal mee kunnen blijven doen en ook kunnen profiteren van de mogelijkheden die de digitale wereld te bieden heeft.
In 2022 kunnen de oudere Rotterdammers met hun digitale vragen moeiteloos hun weg vinden in dit Netwerk Digitale Inclusie 55+ en de voor hen passende ondersteuning of hulp krijgen.

Bron: Persbericht Bibliotheek Rotterdam - Ondertekening samenwerkingsverklaring Netwerk Digitale Inclusie 55+ - 20 december 2019

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.