Voor scholen, educatieve instellingen en bedrijven is er een instellingsabonnement beschikbaar. Je hoeft je maar één keer in te schrijven, daarna wordt het abonnement jaarlijks verlengd. Je kunt een abonnement afsluiten met de voorwaarden van het Plusabonnement.

Hoe word je lid?

Een instellingsabonnement kan in de Centrale Bibliotheek of een andere vestiging van Bibliotheek Rotterdam worden afgesloten. Neem in ieder geval deze documenten mee:

  • Legitimatiebewijs;
  • Een ondertekende brief met briefhoofd of stempel van de school of instelling waarin staat dat je gerechtigd bent namens de instelling om een bibliotheekabonnement af te sluiten.

Houd er rekening mee dat je direct moet betalen voor de bibliotheekpas(sen). Hierna krijg je direct je lidmaatschapspas mee.