Met Sonic Pi spelenderwijs muziek leren programmeren

07 sept 2017

Met Sonic Pi spelenderwijs muziek leren programmeren

Het onderwijs is steeds meer doordrongen van de noodzaak aandacht te besteden aan “computational thinking’, één van de 11 competenties van het model 21e eeuwse vaardigheden. Kort gezegd  gaat het hierbij om een praktische vaardigheid, om creatief denken over het inzetten van digitale tools om een probleem op te lossen. Een voorwaarde daarvoor is het leren van een programmeertaal - dat draagt bij aan het begrip van de mechanismes achter technieken en apparaten.

Die noodzaak wordt mede ingegeven door het tekort aan digitaal talent in ons land om de overgang van het Nederlandse bedrijfsleven naar data-gedreven economie te realiseren. "Computational thinking" is, zo lezen we op de website van het SLO: het procesmatig (her)formuleren van problemen op een zodanige manier dat het mogelijk wordt om met computertechnologie het probleem op te lossen. Het gaat daarbij om een verzameling van denkprocessen waarbij probleemformulering, gegevensorganisatie, -analyse en -representatie worden gebruikt voor het oplossen van problemen met behulp van ICT-technieken en -gereedschappen.

 

sonic pi screenBij het aanleren van deze vaardigheid denk je al snel aan coderen, programmeren voor bedrijfsmatige, industriele doeleinden of het aansturen van bewegingen bij robots of kleine voertuigen . Leerlingen kunnen zich echter in het leerpoces ook laten inspireren door meer creatieve, kunstzinnige toepassingen, welke aansluiten op hun persoonlijke leefwereld en interesses . Sonic Pi is zo’n toepassing die tegelijkertijd gericht is op het leren programmeren en het maken van een muzikale compositie.

 

sonic pi 3Het is gratis software , waarmee je met behulp van programmeercode geluidseffecten maakt, die je gebruikt om beats samen te stellen, die te combineren tot complete melodieen en songs. Er bestaan veel tools, apps om hetzelfde te bewerkstelligen op basis van het combineren van muzikale geluidsblokken. Lees daarvoor bijvoorbeeld mijn blogs. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden , is Sonic Pi er niet alleen voor de Raspberry Pi, maar ook voor Windows, Linux en Mac. Sonic Pi werd oorspronkelijk ontwikkeld om kinderen te leren programmeren, maar groeide uit tot een versie die ook een uitdaging voor professionals vormt. In het Oktober en novembernummer van C’t Magazine tref je een basishandleiding aan.  

Download het artikel uit C't Magazine (okt 2017) waarin de eerste stappen voor het werken met Sonic Pi worden uitgelegd.

Bekijk de video waarin je stap voor stap door Sonic Pi geleid wordt met behulp van Raspberri Pi , een kleine betaalbare computer samengesteld om te leren programmeren: 

Is Sonic Pi the future of music education : 

John Valk

Specialist  Media Bibliotheek Rotterdam 

John Valk

1000 Resterende tekens