Tips voor zangers die zich laten begeleiden door een pianist

17 mei 2017

Tips voor zangers die zich laten begeleiden door een pianist

Deze keer tips voor zangers of zangeressen in  die zich in het populaire genre laten begeleiden door een pianist en hem daarbij voorzien van bladmuziek. In geval van audities luistert dat heel nauw. Maar al te vaak komt het voor dat je als zanger klaar gaat staan in de zaal om je song ten gehore te brengen voor een beoordelingscommissie en dat je geen idee hebt waar de pianist mee bezig is, wanneer je moet invallen en hoe, op welke toonhoogte. Hoe kun je dit nu vermijden?

In de eerste plaats door ervoor te zorgen dat de bladmuziek helemaal in orde is, eenduidig en dat de pianist weet wat voor eisen je stelt aan de begeleiding. Maak het hem gemakkelijk.

Daarbij is het meegenomen als jezelf weet hoe de begeleiding ongeveer klinkt. In geval van leadsheets met alleen de melodielijn en akkoordaanduidingen is dat wat lastiger. Check in dat geval of de pianist in staat is op a prima vista een begeleiding te maken op basis van zo’n leadsheet. 

Ook is het meegenomen dat je als zanger zelf muziekschrift kunt lezen om bij bestaande arrangementen te kunnen beoordelen hoe de begeleiding klinkt, of de versie melodisch, harmonisch overeenkomt met jou melodielijn.  Om gekeerd heb ik het wel eens meegemaakt, dat ik als pianist-begeleider merkte dat zelfs bekende zangeressen als Loes Luka nauwelijks bladmuziek konden lezen en geen idee hadden van hoe toonsoorten werken.

Hier een paar belangrijke tips voor de inrichting van je bladmuziek:

1. Zorg dat op de eerste pagina de belangrijkste informatie staat, dwz  titel van de song, maatsoort, toonsoort, waar de pianist moet beginnen met de intro of welke toon je nodig hebt om direct te beginnen, waar jij als zanger invalt.
Zorg dat je die begintoon in je hoofd hebt of vraag die even voor te spelen. In het geval je jazzy wilt zingen waarbij slechts een leadsheet (melodie plus akkoordsymbolen) de basis vormt voor de begeleiding, is het belangrijk aan te geven in wat voor stijl, feel en tempo je je song wilt vertolken. Bij popsongs en orginele musicalsongs ligt dat meer vast. Tempo aangeven kun je doen door het tempo vooraf door vingerknippen aan te geven. Veel minder professionele zangers vinden dat vaak lastig. Maak anders bij het vooraf instuderen gebruik van een metronoom en noteer het gewenste cijfer op de bladmuziek of laat dat even horen op een metronoom. Beschik je over een mobiel, download dan zonodig een van de vele beschikbare metronoom apps, die ook nog eens vaak gratis zijn. Het komt erop neer naar je innerlijke stem te luisteren en op basis daarvan de begeleider van de juiste tempoaanduiding te voorzien. Je bent dan als het ware naast zanger ook even dirigent.

2. Maak gebruik van een marker om maat en toonsoortwisselingen aan te geven, tempoveranderingen, belangrijke fermate’s btc. je maakt een soort routeplanning voor de pianist om je feilloos te kunnen volgen.

3. Als je een handgeschreven partituur hebt, probeer die in de computer om te zetten naar een meer leesbare versie of vraag iemand uit je muzikale omgeving dat te doen. Beschik je over een iPad dan kun je dat zelf doen met een programma als Notateme dat werkt op basis van handschriftherkenning.

4. Plak de gedeeltes af die de pianist niet hoeft te spelen in plaats van die door te strepen.Denk als een pianist en zorg dat de paginawisselingen zo min mogelijk en op overzichtelijke momenten plaastvinden. Bij stukken die bijvoorbeeld maar 2 pagina’s omvatten is het handig die naast elkaar te zetten en niet dubbelzijdig af te leveren aan de pianist. Verras de pianist niet met een plotselinge tempo- of toonsoortwisseling vlak na het omslaan van de pagina.

5. Zeker bij songs, die over een bepaalde groove, feel beschikken is het handig  een intro van minstens 2 maten in te bouwen. Zangers die gelijk invallen hebben vaak even tijd nodig om muzikaal te schakelen met de begeleider pianist. Bij een standaard song van 16 maten ben je dan al een eind op weg voordat het echt klikt met je begeleider.

Van welke tekens kun je je daarbij bedienen? Bladmuziekuitgaven laten bijna altijd ruimte voor persoonlijke interpretatie of afwijking van genoteerde aanwijzingen. Ik heb de belangrijkste even op een rijtje gezet:

  • Cesuur(//): moment waarin de begeleiding even stopt. Jij geeft aan wanneer je de begeleiding weer wilt laten invallen.
  • 'Colla voce ‘met de stem’ letterlijk vertaald, geeft bij een gedeelte, waarin je het strikte tempo even verlaat aan dat de begeleiding je even helemaal volgt
  • 'Fermate': moment waarop je muzikaal even stilstaat, meestal om even de nadruk te leggen op een bepaald woord.
  • 'Intro': een muzikale passage, gespeeld door de pianist, die de juiste feel of groove weergeeft en die je als zanger als het ware introduceert. 
  • Rallentando ('rall.'): Aanduiding voor het vertragen van het tempo
  • Ritardando('rit.'): Aanduiding voor het versnellen van het tempo
  • Dynamische tekens: p zacht , f luid, pp zeer zacht, ff zeer sterk/luid
  • A tempo: terug naar het oorspronkelijke tempo
  • Toename en afname > in dynamiek/volume

Te leen in Bibliotheek Rotterdam:

How to audition for the musical theatre

Nadia Benhaddou

1000 Resterende tekens