De impact van het boek

08 apr 2019

De impact van het boek

Welke impact heeft het (papieren) boek? Onlangs gaf een rapport, opgesteld in opdracht van de minister van OC&W hier meer inzicht in. 

Onlangs werden maar liefs drie rapporten aangeboden aan de minister van OC&W Ingrid van Engelshoven die ingaan op ‘het economisch belang van het boekenvak’, ‘de maatschappelijke impact van boekhandels’ en ‘de impact van het boek’. Indirect zijn deze rapporten denk ik ook van belang voor onderbouwing van onderwijs- en bibliotheekbeleid als het gaat om het aanbieden van literatuur en het bevorderen van leesplezier.

De rapporten (in opdracht van kennisplatform KVB Boekwerk) zijn een antwoord op het onderzoek dat voormalig minister van OC&W Jet Bussemaker bepleitte, toen in 2015 de 'Wet op de vaste boekenprijs' ter discussie stond. Die wet werd uiteindelijk gehandhaafd op voorwaarde dat het ‘boekenvak zich moest aanpassen aan de veranderende leescultuur’. Volgens de huidige minister Van Engelshoven is dat gebeurd. ‘Boekhandels verleiden mensen beter om te komen en te blijven (…) ze werken ook steeds vaker samen met bibliotheken (…) en bij uitgeverijen is meer aandacht voor nieuwe genres als het ‘spoken word’.

Het rapport ‘De impact van het boek’ staat van de drie genoemde onderzoek nog het dichts bij wat bibliotheken willen uitdragen. Onder het boek vallen ook genres als beeldverhalen, poezie en andere dragers als e-books. Het rapport biedt niet echt nieuwe inzichten, maar geeft een breed en samenhangend beeld van wat er al is verricht aan onderzoek. Dat bestrijkt diverse terreinen en onderwerpen: van het effect van lezen op het empathisch vermogen en de relatie tussen lezen en gezondheid, tot leesbevordering bij jongeren en de effecten van (voor)lezen op kinderen of zieken. Vanuit verschillende discipines en onderzoeksterreinen wordt er gekeken naar lezen, vanuit letteren en literatuur, de (neuro) psychologie en de economie om een paar voorbeelden te noemen.

 

John Valk, Specialist Media

 

 

John Valk

1000 Resterende tekens