Opbrengstgericht werken? Gebruik de Monitor!

jong meisje schrijft

Vinden jouw leerlingen lezen leuk? Weet je wat ze graag lezen? Weet je wat je als leerkracht moet doen om de leerling aan het lezen te krijgen? En kan de leerling het juiste boek in de schoolbibliotheek vinden?
Heb je wel een indruk van het effect van leesbevordering op het lezen van kinderen, maar geen harde cijfers om die indruk te onderbouwen? Dat kan met de Monitor de Bibliotheek op school!

Met het meetinstrument de Monitor werkt de school doelgericht samen met de bibliotheek om de taalontwikkeling en de informatievaardigheden te stimuleren. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de monitor worden verzameld over onder andere leesgedrag, leesmotivatie en informatievaardigheden van de leerlingen en het leesbevorderende gedrag van de leerkracht.

Bekijk hier een korte promotiefilm over de Monitor dBos. Of bekijk de folder Meedoen met de Monitor.

Wat is 'de Monitor de Bibliotheek op school'?

De monitor is een digitaal instrument op het internet waarmee we via vragenlijsten een precies beeld krijgen van het lezen van leerlingen thuis en op school en van de leesbevordering in de klas.

De vragenlijsten zijn zo kort mogelijk gehouden. Er zijn vragenlijsten voor:

 • Leerlingen groep 5 t/m 8 - met vragen over lezen en optioneel over de schoolbibliotheek en informatievaardigheden;
 • Leerkrachten groep 1 t/m 4 - met vragen over lezen;
 • Leerkrachten groep 5 t/m 8 - met vragen over lezen en optioneel over informatievaardigheden.

Als alle gegevens zijn ingevoerd, kunnen we zien hoe de school ervoor staat in vergelijking met het landelijk gemiddelde van alle (bijna 1500) scholen in de monitor. De resultaten worden door de bibliotheek verzameld en weergegeven in een rapportage. Op basis van de resultaten stelt het team, samen met de bibliotheek, doelen voor de komende periode.

Planning

 • 1 december 2021 - 18 februari 2022

  Invullen van de digitale vragenlijsten door de school

 • Vanaf april 2022

  Terugkoppeling naar de school door leesconsulent van de bibliotheek

Aandachtspunten bij het invullen van de vragenlijsten

 • Per groep vult 1 leerkracht de vragenlijst voor leerkrachten in; deze leerkracht ontvangt de link naar de vragenlijst. Bespreek met je duopartner wat je invult, zodat de antwoorden representatief zijn voor wat jullie doen in je groep.

 • Heb je een combinatiegroep? Je ontvangt per leerjaar een afzonderlijke vragenlijst. Er is een mogelijkheid om de vragenlijst van de ene groep naar de andere groep te kopiëren en daarna de vragenlijst waar nodig aan te passen.

 • Vanaf het moment dat je de link in je mailbox ontvangt kunnen de leerkrachtenvragenlijst ingevuld worden. Dit kan vanaf 1 december 2021 tot en met 18 februari 2022. Dan sluit de Monitor en kan je er niet meer in.

 • De leerkracht van groep 5 t/m 8 die de vragenlijst voor leerkrachten heeft ingevuld, ontvangt ook de link voor de leerlingenvragenlijst. Een link naar een demovragenlijst is toegevoegd zodat je die met de leerlingen eerst door kan nemen. Dit is een demo, vul die dus niet in.

 • Heb je een combinatiegroep? Let dan op dat je de juiste link voor de juiste groep gebruikt. Anders vullen kinderen de vragen voor een verkeerde groep in.

 • De leerkrachtenvragenlijst hoeft niet eerst ingevuld te zijn voordat de kinderen kunnen beginnen.

 • Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 vullen de online leerlingenvragenlijst in. Vanwege de wet op de privacy, mogen antwoorden niet meer tussentijds worden opgeslagen. Leerlingen moeten de lijst dus in één keer invullen.

Na het beantwoorden van alle vragen moet altijd op de knop KLAAR worden gedrukt. Als dit niet gebeurt, worden de antwoorden niet opgeslagen.  

Tips voor het invullen

 • Plan een periode van bijvoorbeeld twee weken waarin de vragenlijsten worden ingevuld. Dit kan met de hele groep tegelijk.

 • Het is mogelijk om de vragenlijsten op verschillende devices (denk aan tablets, telefoons of laptops) in te (laten) vullen.  

 • Voor kinderen die moeite hebben met lezen (en gebruik kunnen maken van een koptelefoon) is er een voorleesfunctie beschikbaar.

 • Gebruik eventueel een lijst met de namen van de kinderen die afgevinkt kan worden als ze de vragenlijst hebben ingevuld.
 • Met inhoudelijke vragen kan je terecht bij de leesconsulent van Bibliotheek Rotterdam. Met technische vragen kan je mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Privacy

In verband met de privacyregels vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt er in de leerlingenvragenlijst geen voor- en achternaam of geboortedatum van de leerling gevraagd. Er wordt uitsluitend gevraagd naar de leeftijd van de leerling. De vragenlijst wordt dus anoniem ingevuld. Om het invullen goed te laten verlopen kan de leerkracht een leerlingenvragenlijst naast de computer leggen waarop de leerlingen het invullen kunnen aftekenen. Er is ook een mogelijkheid dat leerkrachten een kenmerk (bv een nummer) aan leerlingen toekennen dat ingevuld kan worden in de vragenlijst door leerlingen. Met dit kenmerk kan de leesconsulent en de monitorvolger van de school op leerlingniveau controleren welke leerlingen de vragenlijst hebben ingevuld. De koppeling leerling en kenmerk is alleen bij de leerkracht bekend. Bij de rapportages zullen in de grafieken geen namen van leerkrachten vermeld worden en zal alleen de groepsnaam zichtbaar zijn (zie het voorbeeld hieronder).

© 2019 - Bibliotheek Rotterdam

Voer uw gebruikersnaam / pasnummer en wachtwoord in.