Popmuziek van mineur naar majeur

26 juni 2019

Popmuziek van mineur naar majeur

Specialist Media John Valk beschrijft Vimeo-kanalen waarop moderne popmuziek van mineur naar majeur of andersom wordt getransponeerd. 

In een eerdere blog heb ik op een speelse manier uitgelegd wat nu het verschil is tussen een muziekstuk dat in een majeur (grote terts) of mineur (kleine terts) toonsoort is geschreven. Programma-aankondigen van klassieke muziek of cd-hoesjes die naar een bepaalde vorm van klassieke muziek verwijzen, zoals symfonie, orkest of sonate, geven vaak aan dat het stuk in een bepaalde toonsoort wordt uitgevoerd door bijvoorbeel de toevoeging 'in d kleine terts'. In mijn eerdere blog liet ik het verschil tussen mineur en majeur ook horen aan de hand van het Wilhelmus, dat oorspronkelijk in een majeur toonsoort is geschreven en dat in een mineur toonsoort een heel ander karakter tentoonspreidt.

Elk muziekstuk is geheel of afwisselend in mineur of majeur geschreven. De meeste luisteraars vinden muziek in grote terts (majeur) opener, vrolijker klinken, terwijl muziek op basis van een kleine terts (mineur) meer de associatie wekt van ingetogenheid of droevenis. Het Vimeo-kanaal “Majorscaled” laat opnames zien van een paar bekende popnummers, getransponeerd van mineur naar majeur. Luister zelf naar Riders on a storm van the Doors om het verschil met het orgineel te horen, digitaal omgezet van mineur naar majeur:

Of bekijk de video met uitleg (in het Engels) en voorbeelden van Paul Davids: 

Meer weten over muzikale samenklanken? Kom naar de Centrale Bibliotheek Rotterdam en snuffel tussen de boeken over muziektheorie

Uitgelicht

MuziektheorieVoorDummies


Muziektheorie voor dummies

Noten leren lezen volgens het dummies-concept. Korte hoofdstukjes in toegankelijk, trendy taalgebruik waarbij de humor niet geschuwd wordt. Het boek begint echt bij het begin en behandelt de theorie in kleine stappen. Verderop, als de materie wat ingewikkelder wordt, gaat de informatiedichtheid per pagina omhoog, wat mogelijk ontmoedigend kan werken voor de lezer die helemaal zonder kennis aan de materie is begonnen. Voor mensen die al over enige basiskennis beschikken, zullen de latere hoofdstukken juist verhelderend zijn. De algemene muziekleer begint bij leren lezen van ritme (maat, tempo dynamiek), daarna volgen melodie (notenbalk, kruizen, mollen) en harmonie (toonsoorten, toonladders, akkoorden). Aansluitend informatie over muzikale vormen (symfonie, fuga, blues, popsong) en aanwijzingen over het maken en noteren van je eigen muziek. Daarbij worden klassieke en populaire muziek als gelijkwaardig behandeld. Als extraatje diagrammen van de meest gebruikte akkoorden voor gitaar en piano zodat je met één blik de juiste vingerzetting bij de hand hebt. Op de bijgevoegde cd veel klinkende voorbeelden van tempi, toonladders en akkoorden wat erg droog maar erg praktisch is.

John Valk

1000 Resterende tekens