Onderzoek Persoonlijk en Maatschappelijke waarde

19 apr 2019

Onderzoek Persoonlijk en Maatschappelijke waarde

Wat betekent Bibliotheek Rotterdam op maatschappelijk gebied voor de stad? Deze vraag stelde we eind 2018 aan het Biebpanel. Benieuwd? In deze blog lees je over de resultaten. 

We hopen bij Bibliotheek Rotterdam dat we bezoekers altijd net iets meer meegeven dan ze bij ons verwachten. Wanneer je bij ons komt voor ontspanning, dan krijg je er vaak ook persoonlijk ontwikkeling bij; wanneer je komt om iets nieuws te ontdekken, dan zou er zo maar een ontmoeting plaats kunnen vinden. We proberen om waarde te geven aan iedereen die de bibliotheek gebruikt. Eind 2018 draaide het Biebpanel om de vraag of, en zo ja hoe, we deze persoonlijke waarde en maatschappelijke waarde aan Rotterdam geven. Dit was een herhaling van eerder onderzoek in 2015. In deze blog geven we per onderwerp aan hoe het biebpanel heeft gereageerd. 

Persoonlijke waarde

De persoonlijke waarde, oftewel de rol die de bibliotheek speelt in het vergroten van persoonlijke kennis, van Bibliotheek Rotterdam is groot.

Het gebied waarop de leden het vaakst iets aan de bibliotheek hebben gehad blijft het leesplezier, maar daarnaast is de informatieve collectie een belangrijke bron van kennis. De bibliotheek levert volgens de deelnemers van het onderzoek een grotere bijdrage dan in 2015 op het vlak van school en studie. Vooral bij het uitvoeren van specifieke taken voor het werk en waar verdiepende kennis voor nodig is, heeft de bibliotheek vaak een belangrijke bijdrage. Kunst en cultuur is een derde toevoeging aan persoonlijke waarde voor de deelnemers aan het onderzoek.

De fysieke plek faciliteert deze ontwikkeling. In de reacties blijkt duidelijk de waardering dat de bibliotheek laagdrempelig is en de omgeving prettig en rustig. Het sociale karakter komt minder vaak in de antwoorden naar voren, maar toch geeft ongeveer 1 op de 10 deelnemers van het onderzoek aan dat ze minder eenzaam zijn door de bibliotheek. Voor ons als bibliotheek is dit een onderdeel van persoonlijke waarde waar we ons verder in zullen ontwikkelen.

Maatschappelijke waarde

Deelnemers aan het onderzoek zien naast een persoonlijke waarde een hele grote maatschappelijke waarde voor Bibliotheek Rotterdam.

De eerder genoemde laagdrempeligheid zien zij als een groot voordeel. Hierdoor maakt de bibliotheek kennis en ontspanning toegankelijk voor de hele stad. Vooral op de gebieden ontspanning en inspiratie, economisch welzijn en persoonlijke ontwikkeling zien de deelnemers aan het onderzoek een grote maatschappelijke waarde voor de bibliotheek. Meer nog dan in het eerdere onderzoek in 2015.

Daarnaast geeft driekwart aan dat de zelfredzaamheid en sociale binding door de bibliotheek bevorderd wordt, zij het iets minder dan in 2015. In de open antwoorden blijkt een zorg rond eenzaamheidsbestrijding en het gevoel dat de bibliotheek hier een grotere waarde kan behalen.

Vergroten Maatschappelijke waarde

Op de vraag hoe we een grotere maatschappelijke waarde kunnen behalen zien leden het breder bekend maken van het huidige aanbod als belangrijkste verbetering. Het aanpassen van de producten van de bibliotheek en de uitvoer van de activiteiten worden niet vaak genoemd. Ook de “klassieke” verbetersuggestie, een grotere collectie, wordt niet direct gekoppeld aan maatschappelijke waarde. Deelnemers aan het onderzoek zijn veelal leden die zich bewust zijn op welke manier de bibliotheek maatschappelijke waarde toevoegt. Zij zouden dit graag bij een breder publiek bekend zien.

Daarnaast wordt, zij het minder omvangrijk, de aanwezigheid in de stad met meerdere vestigingen als een duidelijk pluspunt gezien bij de bevordering van de maatschappelijke waarde.

maatschappelijke waarde

De bibliotheek als partner

Bibliotheek Rotterdam werkt veel samen met andere organisaties. We werken daarbij samen voor dienstverlening, of we zijn een plek waar partners terecht kunnen om Rotterdammers te bereiken. De rol van de bibliotheek als netwerkpartner word steeds meer gezien. Vooral op de gebieden laaggeletterdheid en digitaal vaardigheid zien respondenten de samenwerking met andere organisaties.

Een op de tien deelnemers aan het onderzoek is via de bibliotheek in contact gekomen met een partnerorganisatie. Verbeteringen zijn volgens de respondenten vooral te halen door de koppeling van samenwerkingspartners en de eerder genoemde bredere communicatie van de dienstverlening. Zij zien de partners als een uitgelezen manier om met doorverwijzing en samenwerking kwa communicatie de dienstverlening beter bekend te maken.

Conclusie

Dit onderzoek steekt ons een hart onder de riem en laat zien dat we veel waarde geven aan leden en bezoekers.. Het geeft ook een aantal gebieden aan waar we zeker nog kunnen ontwikkelen. Een mooie uitdaging om verder mee te gaan.

 

Ivo Kuijf

1000 Resterende tekens